Categorie archief: Bruna

Slim maar … – Peg Dawson

Slim maar … – Peg Dawson

Slim maar ... - Peg Dawson

Bekijk/bestel het boek Slim maar … – Peg Dawson

Omschrijving

Een revolutionair boek om kinderen het beste uit zichzelf te laten halen!

Er is niets frusterender dan slimme, getalenteerde kinderen steeds weer te zien worstelen met simpele taken als huiswerk, opruimen of aankleden. Of met het omgaan met teleurstelling of boosheid. Recent onderzoek laat zien dat deze kinderen tekortschieten in executieve functies.

Executieve functies maken het mogelijk om rationele beslissingen te nemen, impulsen onder controle te houden en te kunnen focussen op wat belangrijk is. Verminderde executieve functies leiden tot problemen met doelgericht gedrag. Dat komt voor bij kinderen met ADHD, autisme, leerstoornissen en niet-aangeboren hersenafwijkingen.

In Slim maar … hebben Peg Dawson en Richard Guare baanbrekend onderzoek vertaald naar uiterst praktische adviezen en tips. Met behulp van werkbladen, vragenlijsten en uitgebreide leeftijdsgebonden informatie kunnen ouders en professionals voor elk kind een specifiek en effectief actieplan opstellen.

• Herken de sterke en zwakke punten bij kinderen
• Gebruik activiteiten en spelletjes om specifieke vaardigheden te trainen
• Oefen dagelijkse routines zoals aankleden, huiswerk maken, naar bed gaan
• Leer kinderen strategieën om beter met andere kinderen om te gaan
• Help kinderen zich minder angstig en meer zelfverzekerd te voelen

Dit briljante boek is verreweg het beste dat ik over dit onderwerp heb gelezen. 
Russell A. Barkley, auteur van Diagnose ADHD

Peg Dawson is psycholoog aan het Center for Learning and Attention Disorders in Portsmouth, New Hampshire. Richard Guare is neuropsycholoog en directeur van dit Center. Beiden hebben meer dan 30 jaar ervaring met het werken met kinderen met aandachtstekort-, leerstoornissen en gedragsproblemen.

Van dezelfde auteur: Executieve functies bij kinderen en adolescenten – Peg Dawson

Recensie

De auteurs zijn (neuro)psychologen in de Verenigde Staten en houden zich bezig met de vraag waarom sommige slimme en getalenteerde kinderen (bijvoorbeeld kinderen met autisme en ADHD) niet kunnen omgaan met eenvoudige dagelijkse taken als opruimen en huiswerk. Deze kinderen schieten tekort in hun ‘executieve functies’ (hogere controlefuncties van de hersenen, die het mogelijk maken te focussen op hetgeen van belang is, impulsen onder controle te houden en rationele beslissingen te nemen). De auteurs vertalen de uitkomsten van het onderzoek naar tal van praktische adviezen en tips voor ouders en professionele hulpverleners. Met behulp van diverse praktische hulpmiddelen geeft het boek de mogelijkheid om per kind specifieke, individuele en effectieve werkplannen op te stellen. Herkenning van sterke en zwakke punten, vaardigheidtraining en het aanleren van strategieën zijn hierbij centrale punten. In indeling, taalgebruik en lay-out is het boek zeer gebruikersvriendelijk. Bevat literatuurlijst en diverse hulpmiddelen. Echter: gebruik door ouders bij voorkeur met professionele ondersteuning! G. Brandorff (NBD|Biblion recensie)

Auteur Peg Dawson

Co-auteur Richard Guare

Uitgever Hogrefe Uitgevers BV

ISBN 9789079729104

ISBN 109079729108

Bindwijze Paperback

Productsoort boek

Categorie Psychologie

Leeftijd Volwassenen

Verschijningsdatum april 2009

Aantal pagina’s 336

Formaat 238 x 170 x 22 mm.

Taal Nederlands

Annotatie Rugtitel: Slim maar … Vert. van: Smart but scattered : the revolutionary “executive skills” approach to helping kids reach their potential. – Guilford Press, cop. 2009. – Met lit. opg.

Ongeleide projectielen op koers – A.P. Nauta

Ongeleide projectielen op koers – A.P. Nauta

Ongeleide projectielen op koers - A.P. Nauta

Bekijk/bestel het boek Ongeleide projectielen op koers – A.P. Nauta

U kunt de boeken ophalen bij Bruna of thuis laten bezorgen. Geen verzendkosten!

Achterkant:

Leven en werken met hoge intelligentie is niet altijd even eenvoudig. Niet voor hoogbegaafden zelf, maar ook niet voor hun omgeving. Hoogbegaafden in hun kracht zijn originele, creatieve, vitale, gedreven en constructieve medewerkers. Ze zijn van grote waarde in hun werk en in de samenleving. Maar niet alle hoogbegaafden slagen erin hun talenten zichtbaar te maken. Ze raken uit balans en komen terecht in hun valkuilen. Een in aanleg krachtige persoonlijkheid zonder duidelijke koers, roept in zijn of haar omgeving het beeld op van een ongeleid projectiel. Dit boek geeft elf voorbeelden van hoogbegaafde volwassenen die hun eigen weg zoeken nadat zij uit de koers zijn geraakt. Vaak was er een prikkel vanuit hun omgeving nodig om die zoektocht te starten.

NBD|Biblion recensie

Centraal in dit prettig en gemakkelijk lezende boekje staan elf casussen over verschillende hoogbegaafde personen. Het doel van het boek wordt al aangegeven in de ondertitel, namelijk werken en leven met hoogebegaafdheid. Omdat door de irritaties talenten verloren gaan, raken deze personen vaak in de knoop met zich zichzelf en hun omgeving. Iedere casus begint met de problemen waar de hoofdpersoon in zijn leven/werk tegenaan loopt. Daarna volgen een korte analyse en bezinning op de situatie. In deze bezinning wordt onder andere ingegaan op de wijze waarop je (al dan niet met professionele hulp) om kunt gaan met de gerezen problematiek, waarbij gekeken wordt naar de cognitiviteit, maar ook de emoties en drijfveren. Voordat een nabeschouwing wordt opgenomen, wordt aangegeven hoe de hoofdpersoon ervoor kiest verder te gaan. De insteek (geen theorie over hoogbegaafdheid, maar praktijkvoorbeelden over hoe disfunctioneren positief kan worden omgebogen) is nieuw en vult de andere boeken over dit onderwerp aan. Doelgroep is natuurlijk de hoogbegaafde zelf, maar ook iedereen die met deze mensen te maken krijgen/hebben.
Mac Steenaart (NBD|Biblion recensie)

Productomschrijving:

Auteur A.P. Nauta

Co-auteur Sieuwke Ronner

Uitgever Pearson Assessment and Information ISBN 9789026517990 ISBN 109026517998

Bindwijze Paperback

Productsoort boek

Categorie Psychologie

Leeftijd Volwassenen

Verschijningsdatum juni 2007

Aantal pagina’s 142

Formaat 210 x 139 x 12 mm.

Taal Nederlands

Annotatie Rugtitel: Ongeleide projectielen op koers Met lit. opg.

Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs – Sylvia Drent

Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs – Sylvia Drent

Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs - Sylvia Drent

Bekijk/bestel het boek Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs – Sylvia Drent

U kunt de boeken ophalen bij Bruna of thuis laten bezorgen. Geen verzendkosten!

Recensie:

In dit studieboek, bestemd voor pabostudenten en te gebruiken als naslagwerk voor basisscholen, staat een cursus centraal hoe om te gaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. In tien hoofdstukken komen onder andere aan de orde de theorie rondom hoogbegaafdheid, signaleren en diagnosticeren, vervroegde doorstroming en het aanleggen van een zorgdossier. Het taalgebruik is helder en inspirerend, met name ook door de vele praktijkvoorbeelden waar teksten aan zijn opgehangen. Deze voorbeelden zijn bewust opgenomen omdat steeds een directe relatie wordt gelegd met de praktijk van de leerkracht. Ieder hoofdstuk begint met een samenvatting van de leerdoelen en eindigt met vragen naar de theorie, werkopdrachten en een literatuuroverzicht. In deze derde druk is ten opzichte van de tweede druk (2004) alleen de volgorde van de hoofdstukken gewijzigd in het belang van de cursus. Tekstueel is nauwelijks iets veranderd.
Mac Steenaart (NBD|Biblion recensie)

Productinformatie:

Auteur Sylvia Drent

Co-auteur Eleonoor van Gerven

Uitgever Gorcum b.v., Koninklijke Van

ISBN9789023243212

Bindwijze Paperback

Productsoort boek

Categorie Onderwijskunde

Leeftijd Volwassenen

Verschijningsdatum juni 2007

Aantal pagina’s 174

Formaat 240 x 156 x 12 mm.

Taal Nederlands

Annotatie Rugtitel: Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs Oorspr. titel: Professioneel omgaan met hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs. – Utrecht : LEMMA, 2002. – Met lit. opg.

Moet ik nu huilen? – M. Delfos & R. Fiddelaers-Jaspers

Moet ik nu huilen? – M. Delfos  & R. Fiddelaers-Jaspers 

Rouw bij kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autismespectrum

Moet ik nu huilen? - M. Delfos  & R. Fiddelaers-Jaspers

Bekijk/bestel het boek Moet ik nu huilen? – M. Delfos  & R. Fiddelaers-Jaspers 

U kunt de boeken ophalen bij Bruna of thuis laten bezorgen. Geen verzendkosten!

 

Samenvatting: Moet ik nu huilen? (zoals op de achterkaft)

Hoe kun je kinderen en jongeren met autisme begeleiden bij een overlijden? Dit boek geeft uitleg over autisme en autistische stoornissen en gaat in op wat dood en rouw voor kinderen en jongeren met autisme betekent. Hoe informer je hen? En hoe betrek je hen bij de gebeurtenissen en rituelen? Het boek is bedoeld om ouders, verzorgers, leerkrachten en andere betrokkenen bij die begeleiding te helpen.
Dit is het vierde deel in de serie ‘ Afscheid nemen’, een reeks thematische boekjes die hulp bieden bij vragen rondom ziekte, doodgaan, afscheid nemen en rouwen.
Martine Delfos staat bekend om haar deskundigheid op het gebied van autisme en rouwverwerking. Riet Fiddelaers-Jaspers heeft vele publicities op het gebied van kinderen, jongeren en rouw op haar naam staan.

Recensie

In dit studiewerkje hebben de beide auteurs de doelgroep van autisten op het oog. In de laatste tijd verschijnen er veel boeken over de wetenschappelijke inzichten met betrekking tot autisme en aanverwante gebieden. Vanuit hun specifieke kennisgebied schrijven beide auteurs over de manier waarop ouders, verzorgers en behandelaar kunnen omgaan met verdriet en rouw in het leven van autisten. Het boekje maakt deel uit van een reeks ‘Afscheid nemen’. De inhoud van dit boekje is het geven van handvatten aan rouwenden zelf, ouders, leerkrachten en hulpverleners. In deze tijd wordt veel aandacht geschonken aan de verwerking van rouw en verlies, speciaal ook bij kinderen. Dit boekje onderscheidt zich in positieve zin door de geconcentreerde wijze waarop men, zonder op al te veel details in te gaan, de denkwijze en de gevoelspositie van kinderen en jongeren met een stoornis in het autismespectrum. Gebruik makend van hun deskundigheid bieden de auteurs hulp en steun aan, daarbij rekening houdend met de eigenaardigheden van de autistische wijze van bestaan. Het boek is beknopt, maar heel ter zake en op een goed leesbare wijze geschreven. Ouders en medeopvoeders zullen met veel vrucht kennisnemen van dit uitstekende werk. 
Drs. H. Menkveld

Productinformatie

Auteur M. Delfos / R. Fiddelaers-Jaspers

Uitgever Have, Ten

ISBN 9789025957667

ISBN10 9025957668

Bindwijze Gebonden

Productsoort boek

Categorie Rouwverwerking

Leeftijd Volwassenen

Verschijningsdatum maart 2007

Aantal pagina’s 96

Formaat 183 x 122 x 15 mm.

Taal Nederlands

Annotatie Rugtitel: Moet ik nu huilen? Met lit. opg.

Hoogbegaafd, nou en? Werkboek – Wendy Lammers van Toorenburg

Hoogbegaafd, nou en? Werkboek – Wendy Lammers van Toorenburg

Bekijk/bestel het Hoogbegaafd, nou en? Werkboek – Wendy Lammers van Toorenburg

Bekijk/bestel het bijbehorende boek Hoogbegaafd, nou en? –  Wendy Lammers van Toorenburg

U kunt de boeken ophalen bij Bruna of thuis laten bezorgen. Geen verzendkosten!


Productinformatie

Auteur W. Lammers van Toorenburg

Uitgever Samsara Uitgeverij b.v.

ISBN 9789077228531 ISBN 109077228535

Bindwijze Paperback

Productsoort boek

Categorie Pedagogiek

Leeftijd Volwassenen

Verschijningsdatum december 2006

Aantal pagina’s 105

Formaat 210 x 210 x 8 mm.

Taal Nederlands

Annotatie Rugtitel: Hoogbegaafd, nou en? / Werkboek

6+: De wereld van Luuk – Martine Delfos

6+: De wereld van Luuk – Martine Delfos

De wereld van Luuk – Martine Delfos

Bekijk/bestel het boek De wereld van Luuk – Martine Delfos

U kunt de boeken ophalen bij Bruna of thuis laten bezorgen. Geen verzendkosten!

Omschrijving
Luuk heeft hele mooie verzamelingen, maar hij wil ook wel eens met een vriendje spelen. Hij weet niet hoe dat moet. Als hij zich aan moet kleden vergeet hij altijd weer waar hij mee bezig is. Zijn vader en moeder begrijpen hem gelukkig wel. Luuk heeft autisme/ASS. De wereld van Luuk is een therapeutisch verhaal voor kinderen van ongeveer 6 tot 10 jaar. Het is bedoeld voor kinderen die autisme/ ASS hebben. Het kan ook als voorlichtingsboek gebruikt worden om kinderen duidelijk te maken wat autisme is en hoe je ermee om kunt gaan. Dit boek is een hulpmiddel om de problematiek uit te leggen en bespreekbaar te maken.
Recensie
Therapeutisch kinderverhaal over autisme/ASS. Na een korte, algemene inleiding over het thema autisme maken we in verhaalvorm kennis met Luuk. We leren Luuk en zijn wereld kennen vanuit de verschillende invalshoeken van het autisme: via zijn (vreemde) verzamelingen, via zijn angsten en zijn onvermogen om met Sylvie samen te spelen. De moeder van Luuk speelt een belangrijke rol bij de begeleiding van Luuk, bij het uitleggen van zijn problemen en bij het laten ervaren van zijn bijzonder zijn. Dit boek is een hulpmiddel om aan kinderen, ouders en leraren de moeilijke problematiek rondom autisme uit te leggen en met hen te bespreken. De vertelling roept op tot het verwoorden van de gevoelens van de betrokkenen. Het omslag van het boek is in kleur, de rest van het boek in zwart-wit. De eenvoudige paginagrote illustraties in vette zwarte lijnen staan links, de tekst staat steeds rechts. Helemaal rechtsonder staat in een apart blokje toelichting op de leestekst voor ouders en begeleiders. De auteur is psycholoog en werkt met meervoudig getraumatiseerde kinderen en volwassenen. Ze schreef vergelijkbare boeken over onder andere echtscheiding*, angst, ADHD en mishandeling. Als voorleesboek te gebruiken vanaf ca. 6 jaar.
Hannelore Rubie (NBD|Biblion recensie

Productinformatie
Auteur Martine Delfos
Uitgever nino
ISBN 9789085605133
ISBN10 908560513X
Bindwijze Gebonden
Productsoort boek
Categorie Opvoeding Kinderen & Jongeren
Leeftijd Volwassenen
Verschijningsdatum september 2006
Aantal pagina’s 31
Formaat 202 x 200 x 10 mm.
Taal Nederlands
Annotatie Rugtitel: De wereld van Luuk 1e dr.: Bussum : Pereboom, 2003.

8+: Weet jij wat autisme is – Ellen Sabin

8+: Weet jij wat autisme is – Ellen Sabin

Weet jij wat autisme is – Ellen Sabin

Bekijk/bestel het boek Weet jij wat autisme is – Ellen Sabin

U kunt de boeken ophalen bij Bruna of thuis laten bezorgen. Geen verzendkosten!

Omschrijving
Dit doe-boek is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar die een vriendje of vriendinnetje hebben met een stoornis uit het autistische spectrum. Door middel van toegankelijke lesstof en veel oefeningen wordt uitgelegd wat autisme is, en hoe het is om autisme te hebben. Op een speelse manier krijgt de jonge lezer begrip voor kinderen met autisme en leert zo rekening met hen te houden. Respect krijgen voor en het leren accepteren van iemand die een beetje anders is, zijn daarbij de belangrijkste doelstellingen.
Het boek is uitermate geschikt voor klassikaal gebruik, maar kan ook individueel (samen met ouder/verzorger) worden gelezen. Op de website van de uitgeverij kan een gratis gids worden gedownload waarin lestips en suggesties worden gegeven (pdf).
Een mooi boek met veel voorbeelden die goed zijn afgestemd op de jonge lezer en die hen zeker aan het nadenken zullen zetten. Het nodigt uit om met de inhoud aan de slag te gaan! Engagement/NVA
Productinformatie
Auteur Ellen Sabin
Uitgever Pica
ISBN 9789077671108
ISBN10 9077671102
Bindwijze Paperback
Productsoort boek
Categorie Psychologie
Leeftijd Volwassenen
Verschijningsdatum augustus 2006
Aantal pagina’s 54
Formaat 217 x 213 x 11 mm.
Taal Nederlands
Annotatie Rugtitel: Weet jij wat autisme is

10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme – Ellen Notbohm

10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme – Ellen Notbohm

10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme - Ellen Notbohm

Bekijk/bestel het boek 10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme – Ellen Notbohm

U kunt de boeken ophalen bij Bruna of thuis laten bezorgen. Geen verzendkosten!

Omschrijving

Er komt gelukkig steeds meer kennis en informatie beschikbaar over autisme spectrumstoornissen bij kinderen. Maar het blijft moeilijk om je echt een voorstelling te maken van hun belevingswereld en de problemen waarmee ze in onze samenleving dagelijks worden geconfronteerd. In 10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme wordt op betrokken wijze en met de nodige humor verteld hoe het leven van kinderen met autisme eruitziet en hoe je hun omgeving aanzienlijk kunt vergemakkelijken n verrijken. Ellen Notbohm, moeder van een kind met autisme, vertelt in tien hoofdstukken de essentile dingen die een kind met autisme zelf meestal niet goed kan vertellen of uitleggen, maar waardoor de mensen om het kind heen beter in staat zullen zijn hen te helpen en te steunen in een wereld die voor hen vaak heel ingewikkeld is.
Een positief en motiverend boek voor ouders en leerkrachten. Balans Magazine

Productinformatie

Auteur Ellen Notbohm

Uitgever Pica

ISBN 9789077671139

ISBN10 9077671137

Bindwijze Paperback

Productsoort boek

Categorie Psychologie

Leeftijd Volwassenen

Verschijningsdatum augustus 2006

Formaat 211 x 136 x 12 mm.

Taal Nederlands

Annotatie Rugtitel: Tien dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme

Verborgen regels – B. Myles

Verborgen regels – B. Myles

praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden

Verborgen regels - B. Myles

Bekijk/bestel het boek Verborgen regels – B. Myles

U kunt de boeken ophalen bij Bruna of thuis laten bezorgen. Geen verzendkosten!

Omschrijving

De meeste kinderen en volwassenen hebben geen problemen met algemene sociale vaardigheden. Dankzij hun sociale intutie schatten ze elke situatie op de juiste manier in en nemen ze de vaak verborgen of ongeschreven regels die in die situatie gelden moeiteloos in acht.
Voor sommige mensen zijn die regels echter niet zo voor de hand liggend of vanzelfsprekend. De sociaal-cognitieve leerproblemen waar zij mee kampen komen bijvoorbeeld voort uit het feit dat ze een Autistische Spectrumstoornis, ADHD of het syndroom van Gilles de la Tourette hebben. Speciaal voor deze mensen (kinderen en volwassenen) is dit boek geschreven.
Het is voor hen heel lastig om de taal en bedoelingen van de mensen om hen heen te interpreteren, wat grote sociale en emotionele moeilijkheden met zich meebrengt in gedrag, vrije tijd en beroep. En dat terwijl sociale vaardigheden van groot belang zijn om op een veilige manier deel te kunnen nemen aan de samenleving.
Ouders en verzorgers kunnen met behulp van dit boek hun kinderen leren welke belangrijke regels er gelden in verschillende alledaagse situaties. Maar de uitgebreide voorbeelden zijn ook uitstekend toegankelijk voor tieners en volwassenen die zelf moeite hebben in het sociale verkeer en graag de verborgen regels helder en duidelijk op een rijtje krijgen om ze zo te leren.
De regels die aan de orde komen omvatten onder meer situaties als: op school, in het zwembad, bij de toiletten, op reis, vriendschap en eten. Verder is er aandacht voor extra lastige zaken zoals beeldspraak, uitdrukkingen en straattaal.
Dit boek werd oorspronkelijk uitgegeven door de Autism Asperger Publishing Company (VS) onder de titel The Hidden Curriculum (2004). De AAPC is een toonaangevende uitgeverij op het gebied van autisme en andere ontwikkelingsstoornissen.
Een aanwinst voor ouders en professionals! LBIB

Productinformatie

Auteur B. Myles

Co-auteur M.L. Trautman / R.L. Schelvan

Uitgever Pica

ISBN 9789077671009

ISBN10 9077671005

Bindwijze Paperback

Productsoort boek

Categorie Psychologie

Leeftijd Volwassenen

Verschijningsdatum mei 2006

Aantal pagina’s 120

Formaat 231 x 150 x 11 mm.

Taal Nederlands

Annotatie Rugtitel: Verborgen regels

 

Sprong in de leegte – Lydia Rood (eBook)

Sprong in de leegte – Lydia Rood (eBook)

Sprong in de leegte - Lydia Rood

Bekijk/bestel het eBook Sprong in de leegte – Lydia Rood

Bekijk/bestel het boek Sprong in de leegte – Lydia Rood

U kunt de boeken ophalen bij Bruna of thuis laten bezorgen. Geen verzendkosten!

Achterkant:

Cornelie Vergouwe heeft op haar zestiende nog nooit een vriend of vriendin gehad. Ze begrijpt haar leeftijdsgenoten niet en leeftijdgenoten begrijpen haar niet. De enige die haar accepteert is haar zusje Elsa, die tegen haar opkijkt en het niet erg vindt dat Cornelie een paar onsjes hersens meer heeft. Maar Cornelie ziet niets in school, ze verveelt zich er mateloos. Om de verveling te verdrijven zoekt ze gevaar en sensatie: in het circus, met een groepje skaters, als vriendinnetje van een loverboy. Alleen op een paardenrug, of op het dode punt van een sprong, kan ze vergeten wie ze is.Dan gebeurt er iets vreselijks. Het is haar schuld, en ze kan zichzelf niet vergeven. Ze loopt weg van huis, maar haar herinneringen, haar schuldgevoel en vooral die ellendige hersens gaan gewoon met haar mee. Ze staat op het punt een definitieve oplossing te kiezen, als ze een oude man ontmoet die alles weet van schuld en spijt. Hij dwingt Cornelie haar leven op te schrijven.

Productinformatie:

Auteur Lydia Rood

Uitgever Leopold B.V., Uitgeverij

ISBN9789025854157

Bindwijze eBook

Productsoort eBook

Categorie Leesboeken

Beschikbare formaten EPUB met Adobe DRM

Leeftijd 13+

Aantal pagina’s 232

Taal Nederlands

Annotatie Rugtitel: Sprong in de leegte

Formaat EPUB met Adobe DRM

Bestandsgrootte 710 KB

Kopieerrechten Het kopiëren van (delen van) de pagina’s is niet toegestaan

Printrechten Het printen van de pagina’s is niet toegestaan

Voorleesfunctie De voorleesfunctie is uitgeschakeld